Karabiga Halkı Termik Santral İstemiyor

Karabiga’da kurulmak istenen termik santralı protesto eden vatandaşlar, ÇED bilgilendirme toplantısı için gelen yetkilileri toplantı salonuna sokmadı.

Çanakkale’nin Karabiga beldesinde 2008’den beri kurulması planlanan termik santrala karşı mücadele eden halk, santralın küllerinin depolanacağı tesisin ÇED bilgilendirme toplantısını engelledi.

Toplantının yapılacağı düğün salonunun merdivenlerini dolduran ve kapılarını kilitleyen belde sakinleri, “Karabiga’yı termikçiye teslim etmeyeceğiz” diyerek, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) toplantısını düzenleyecek yetkilileri içeriye almadı.

Toplantıyı engellemelerine rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin ‘toplantı yapıldı’ diyerek tutanak tuttuğunu belirten Karabiga Çevre Platformu ve Biga Çevre Derneği, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haberin devamı için: http://www.radikal.com.tr/turkiye/karabigada_termik_santral_gerginligi-1132230

Homepage blurg

Dünya birincil enerji arzındaki payı %29 olan kömür, küresel elektrik enerjisi üretiminin %40’ını sağlamaktadır. Kömür, fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel CO2 emisyonlarının %44’ünden, elektrik ve ısı üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonlarının ise %72’sinden sorumludur. Kömür en fazla sera gazı salımına neden olan enerji kaynağı olarak iklim değişikliğinin birincil nedenidir.
Türkiye’de kömür, petrol ve doğalgazın 2013’te birincil enerji arzındaki payı %88’dir. Elektrik enerjisinin yaklaşık %70’den fazlası fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Toplam 71 GW olan kurulu gücün %20,5’u kömür santrallarından oluşmaktadır. Kömürlü termik santrallarının kurulu gücü 2004’e göre %77 artmıştır. Sera gazı emisyonlarını 2013’te 1990’a göre %110,4 artıran Türkiye, dünya sıralamasında ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Toplam emisyonlarda kömürün payı yaklaşık %33’tür ve kömür kaynaklı emisyonlar %130 artmıştır.