FOÇEP: Foça Çevre ve Kültür Platformu

Foçep, Başta Aliağa’da kurulması planlanan kömürlü termik santraller olmak üzere İzmir, Foça ve çevresindeki çevre sorunlarıyla mücadele eder.

http://focep-blog.blogspot.com

 

Ulusal ve yerel düzeyde insan sağlığına, çevre, doğa ve kültüre yönelik tehditler karşısında, bölgemizdeki duyarlı yurttaşları bir araya getirmek, bu politikalara karşı resmi kurum, kuruluş ve söylemlerden bağımsız, sivil bir demokratik inisiyatif, baskı grubu oluşturmak.

İletişim: Bahadır Doğutürk 0532 573 69 64

İskenderun Çevre Koruma Derneği

Çernobil nükleer santralında meydana gelen patlama ve sonrasında yaşananlar, hükümetin duyarsızlığı, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi… İşte İskenderun Çevre Koruma Derneği 1986 yılında böyle bir ortamda kuruldu.

 

1986 yılı İskenderun’da çevre duyarlılığı için bir milat oluşturur. Çernobil nükleer santralında meydana gelen patlama ve sonrasında yaşananlar, bugün bile anımsamak istemediğim olumsuz bir süreç, hükümetin ve hükümet üyelerini duyarsızlığı, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi…   İşte İskenderun Çevre Koruma Derneği 1986 yılında böyle bir ortamda kuruldu.

Hemen faaliyete geçen dernek güncel çevre sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapıyor, konferanslar, okul konferansları, çevre kitaplığı kurulması, bilgilendirmeler, basın açıklamaları bir birini kovalıyordu. Okuyor, bilgileniyor ve çevresini de bilgilendiriyordu dernek.

Kısa zamanda gördük ki; çevre sorunları yerel ölçekte sorunlar değil. Bölgesel, ülkesel ve hatta küresel ölçekte sorunlar. O zaman çoğalmak zorundaydık. Daha çok dernek, daha çok insan gücü gerekiyordu.

Hemen bir Çevre Bülteni yayınladı. Bu bültende; dernek nasıl kurulur, tüzük örnekleri, yasal mevzuat ve bu gibi metinlere geniş oranda yer verildi ve bültenimizi geniş bir çevrede dağıtılmaya başlandı. Kamuoyu duyarlı ve rahatsızdı. Çernobil felaketinin bilinen sonuçları yaşanıyor, çevre yavaş yavaş kirleniyor, kirletiliyordu…

Çağrımız hemen yanıt buldu Antakya, Osmaniye, Adana, Tarsus, Mersin çevre koruma dernekleri bir biri ardına kuruldu. Daha sonra Silifke, Kazanlı, Harbiye, Kahraman Maraş, Payas, Odabaşı, Erzin, Pozantı dernekleri aramıza katıldılar. Giderek çoğaldık, kamuoyunun maddi manevi desteğiyle büyüyorduk.

İşte böyle bir zamanda çevre koruma dernekleri birlikte çalışabilirler mi fikri ile var olan derneklerle Adana’da 01 Şubat 1991 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdik. Bu, daha sonra Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri  (DAÇE) olarak anılacak olan DAÇE’nin ilk toplantısıydı.

Akkuyu’da başlayan nükleer karşıtı mücadele; tüm Türkiye’den, bazen da yurt dışından binlerce insanın katkı ve katılımıyla yaşanmış, zamanın Ecevit hükümetinin yapımını erteleme kararı ile noktalanmış,  günümüzde ise yeniden hareketlenmiş, zaman zaman yaşanan çatışma ve çelişkileri de içeren uzun ve yoğun yaşanmış bir süreç.

Doğu Akdeniz Çevrecileri olarak yörede yapılan tüm etkinliklerde yer aldık. Toplantıların, şenliklerin, mitinglerin, yürüyüşlerin programlanması, duyurulması ve gerçekleştirilmesine az veya çok katkıda bulunduk. Bunlarla da yetinmeyerek nükleer karşıtı savaşımın daha geniş bir çevreye yayılması için yerel ve bölgesel boyutta başka etkinlikler de düzenledik.

İskenderun Çevre Koruma Dermeği olarak DAÇE etkinlikleri dışında;

Tehlikeli atık yüklü m/v Ulla gemisinin İskenderun körfezinde batması, İskenderun körfezinin yerel kirleticileri, taşocakları sorunu, kuş göç yollarını tehdit eden projelerle mücadele, şimdilerde ise İskenderun körfezine yapılması planlanan sayısı 12’nin üzerinde termik santrallere karşı hukuki ve yerel mücadeleler derneğimizin yol göstericiliğinde sürmektedir.

imza kampanyası için : http://www.change.org/tr/kampanyalar/doğayı-katlederek-insanlar-üzerinden-para-kazanma-hırsı-olanlara-canlı-yaşamına-son-verecek-olan-termik-santralleri-bölgemizde-istemiyoruz

imza kampanyası için : http://www.change.org/tr/kampanyalar/diler-holding-temiz-iskenderun-i%C3%A7in-termik-santral-yerine-g%C3%BCne%C5%9F-ve-r%C3%BCzgara-yat%C4%B1r%C4%B1m-yap%C4%B1n

imza kampanyası için : http://www.change.org/tr/kampanyalar/diler-holding-temiz-iskenderun-için-termik-santral-yerine-güneş-ve-rüzgara-yatırım-yapın

Karabiga Temiz Doğa Derneği

Karabiga Çevre Platformu; Çanakkale’nin Biga İlçesinin Karabiga Beldesine kurulması planlanan Alarko Holding’e ait kömürle çalışacak Cenal Elektrik Santraline karşı mücadele eden bir sivil insiyatiftir.

http://www.ktdd.org

 

Karabiga Çevre Platformunun devamı olan Karabiga Temiz Doğa Derneği, bazı sivil toplum kuruluşları ve bireysel insiyatiflerle yürüyen, öncelikli olarak termik santral planlarına karşı mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.

Dernek sözcüsü Aslı Badem: 0536 777 00 99

imza kampayası için : https://www.change.org/tr/kampanyalar/%C3%A7evre-ve-%C5%9Fehircilik-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-%C3%A7anakkale-karabiga-bekirli-k%C3%B6y%C3%BCnde-termik-santrale-hay%C4%B1r

Karacahisar Gönüllüleri

Havamıza, Suyumuza, Toprağımıza Dokunmayın.

https://www.facebook.com/groups/632571210095966/?fref=ts

 

Türkiye Kömür İşletmelerinin Rödevans ihalesiyle kurulmasını istediği kömürlü termik santralin planlandığı köyde yaşayan insanaların bir araya geldiği platform.

Platformun sözcülüğünü Doktor Haluk Akbatur yürütüyor.

İletişim: 0532 246 48 33

Şırnak Çevre Platformu

Şırnak’taki sivil toplum kuruluşları, Şırnak Belediyesi, bazı sendikalar ve meslek odalarının biraraya gelerek oluşturduğu Şırnak Çevre Platformu, öncelik olarak Şırnak’ta kurulması planlanan termik santrale karşı mücadele ediyor.

https://www.facebook.com/pages/Şırnak-Çevre-Platformu/379706022149255

 

Şırnak Çevre Platformu adına Jihat Ürgen: 0532 734 74 92

imza kampanyası  için : http://www.change.org/tr/kampanyalar/kömürdenvazgeçgüneşiseç-şırnak-ta-termik-santral-yerine-güneş-santrali-kurulsun-glyhoir

Terme Çevre Platformu

Terme Çevre Platformu,15 Eylül 20014 pazartesi günü saat 13.30 TERME’de ilk “SANTRALLERE HAYIR” eylemini basın açıklaması ile başlattı.

http://www.termecevreplatformu.org

 

3 Eylülde TERÇEP olarak hayata başlayan ve örgütlenen Terme Çevre Platformu,kısa sürede çalışmaları başlatarak kendisine destek veren, imza atan STK ları ziyaret ederek afiş,pankart ve bilgi notlarını hazırlayarak genç kardeşlerimiz aracılıyla şehir içinde dağıtıldı. 15 Eylül de Terme halkının ve Samsundan, Ünye den, Fatsa dan gelen çevre dostlarının katılımı ile hep beraber “SANTRALLERE HAYIR” dedik. Santrallere hayır için pankart hazırlayan STK lar, pankartları etrafında toplanarak basın açıklamasını izlediler. Basın açıklamasında bazı STK temsilcileri söz alarak ;”santrallerin Termeye zarar vereceğini,neden Termeyi üs seçtiklerini ve bundan sonra Termenin sessiz kalmayacağını ve “SANTRALLERE HAYIR” diyoruz “ dediler. Basın açıklaması sırasında söz alan Yetenek Sizsiniz finalisti Fatih Akyıldız,yeşilin önemini vurgulayarak elindeki yeşil ve kuru yaprakları göstererek santraller sayesinde bu yeşilliklerin kurumuş ve hayat içermeyen bir kuru yaprak haline dönüşeceğini söyledi. Bir başka renkli sima Evci Çamlıca mahallesinden Nusret abimiz..Nusret abimiz renkli bir kişilik.Daha önce yaptığı bazı eylemlerle kendisinden söz ettirmiş eylemci bir kişi. Kurulması düşünülen termik santralin küllerinin depolanacağı ve organik fındık tarımın yapıldığı bölgede yaşayan Nusret abimiz,renkli kişiliğini burada da konuşturdu.Kurumuş fındık dallarını göstererek çok yakında ve santraller sayesinde halkın geçim kaynağı olan bu dalları çay parasına odun olarak yakacaklarını ve hayatın bu bölgede kuruyacağını söyledi.Bu nedenle “ SANTRALLERE HAYIR” dedi Bir başka katılımcımız bayan,neden Termenin ve idarecilerinin sessiz kaldığını sorgulayarak kimsenin tarlasını satmamasını, yeşilin ve mavinin katledilmemesini isteyerek “SANTRALLERE HAYIR” dedi. Basın açıklamasının sonunda tüm katılımcılara teşekkür edilerek, bundan sonra ki eylemlerde de TERÇEP’in yalnız bırakılmaması dileğiyle meydandan ayrılındı. TERÇEP’in düzenlemiş olduğu bu basın açıklamasından sonra Terçep yürütme kurulu toplantıya davet edildi.Toplantıda eksikler konuşularak bundan sonraki çalışma takvimi ve sürecin nasıl işleyeceği tartışıldı. Kamu kurumlarında olayın sıkı takip altında tutulması ve sürecin izlenmesi ,hukuk komisyonun kurulması ve olayın tüm Termeye mal edilebilmesi için muhtarlarımızla ve din görevlisi arkadaşlarımızla işbirliği içerisinde mahallelere ziyaretler yapılması karar altına alındı. Ay sonunda özellikle muhtarlarımızla ve din görevlilerimizle bilgilendirici toplantı yapılması kararlaştırıldı.Olayın sürekli gündemde tutulması anlamında Samsun basınının ve bazı odakların ziyaret edilmesinin faydalı olacağına karar verildi.İmza kampanyasının yazılı ve sanal olarak sıkı takip edilmesi ve duyurulmasına karar verildi. Değerli Termeliler;Terçep bugün itibariyle daha tam 20 günlük bebek.Bu bebekten daha gözünün çapağı ile beraber o kadar çok şey yapılması isteniyor ki, sanki Terçep Süpermen.Sevgili Termeliler,Terçep sizsiniz.Siz demek Terçep demek. Sizler destek verirseniz Terçep’in düdüğü çalacak.Terçep’in Dayısı ! da amcası da sizlersiniz.Bu iş siyasilerin işi diyen dostlar,siyasetçiyi ayağınıza getirecek güç sizlersiniz.Terme ve sizin için kötülük düşünene hangi siyasetçi ise biraz ağır olacak ama önünüzde yine bir seçim var, o zaman o siyasetçilerin defterini dürün.. Yol gösteren,fikir veren çok.Fakat şunun ucundan tutayım,yollara bende düşeyim diyen şimdilik az. Bu davaya sizler sahip çıkacaksınız değerli Termeliler,Terçep sadece işin öncüsü.Bu mücadeleyi Gerze halkı kazanmış.Tek yürek, tek yumruk olmuş,kadını erkeği ve çoluk çocuk hep beraber bu zaferi elde etmişler.Bizimde amacımız bu olmalı.Birlik ve beraberlik içerisinde bu zaferi kazanabilmek. Terçep kocaman bir çınar ağacı olmaya aday. Kolları, dalları da ESO, TB,TO,ZO,ŞO,MEMURSEN, KAMUSEN,KESK, AKTİFSEN,TİAD, SİYASİ PARTİLER,MUHTARLAR DERNEĞİ VE DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ VE V.B. onlarca ismini saymakta zorlandığım dernekler ve kanaat önderleridir. Bu sayılan isimlerin desteği Terçep in başarısıdır.Terçep olaki başarısız addedlirse çınar ağacı yaprakları, kolları ve dalları ile çınar ağacı olmuştur.O zaman o yapraklara, dallara da sorulur. Sen ne yaptın diye ? Yapraklar,dallar sonra görevini unutmasın. Daha da güzel gelecek günlerimizin olması dileğiyle….

Yaşanabilir Zonguldak Platformu

Yeni Termik Santral ünitelerinin kurulmasına ve karbon salımlarına engel olmak, böylece, termik Santrallerden kaynaklanan hava, su, toprak ve deniz kirliliğini önlemek amacıyla kurulmuştur.

 

Son zamanlarda Zonguldak ve civarında had safhaya ulaşan çevre sorunları, özellikle hava kirliliği ve bunların etkisiyle yaşanan sağlık sorunları artmaktadır. Bu durumun daha da tehlikeli bir hal almasına yol açacak olan Zonguldak ve çevresindeki Termik Santral çılgınlığına karşı mücadele etmek, yeni Termik Santral ünitelerinin kurulmasına ve karbon salımlarına engel olmak, böylece, Termik Santrallerden kaynaklanan hava, su, toprak ve deniz kirliliğini önlemek amacıyla; ‘ Yaşanabilir bir Zonguldak için’, 29.1. 2013’ te çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temcilerinden oluşan bir Çalışma Grubu kurulmuş ve işbirliği kararı alarak çalışmalara başlanmıştır. ‘Yaşanabilir bir Zonguldak için’ çalışma grubunda yer alan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri :

 • Zonguldak Belediyesi
 • Kilimli Belediyesi
 • Zonguldak Barosu
 • Türk Enerji- Sen Zonguldak Şubesi
 • Kent Konseyi
 • Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Temsilciliği
 • Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği
 • Şehir Plancıları Odası Zonguldak Temsilciliği
 • Kimya Mühendisleri Odası Zonguldak Temsilciliği
 • Ziraat Mühendisleri Odası Zonguldak Temsilciliği
 • Ziraat Odası Zonguldak Temsilciliği
 • TEMA Zonguldak İl Temsilciliği
 • Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı
 • Zonguldak Çevre Koruma Derneği
 • Zonguldak Muhtarlar Derneği
 • Çatalağzı Çevre Koruma Derneği
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zonguldak Şubesi
 • Çaycuma ve Köylerini Kalkındırma Derneği
 • Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu
 • Kent Konseyi Kadın Meclisi
 • Kent Konseyi Şehircilik Çalışma Grubu
 • Kilimli Halkevi Derneği
 • Kandilli Dayanışma Evi Derneği
 • Zonguldak Hayvan Hakları Derneği
 • Çınartepe Mahallesi Muhtarlığı

Çalışma Grubuna katılım, dileyen kurum, kuruluş ve STKlara açıktır.

Yaşanabilir Zonguldak Platformu

Dönem Sözcüsü Kadir Orhan: 0544 564 34 57

imza kampanyası için : http://www.change.org/tr/kampanyalar/erdoganbayraktr-koksaltoptan-zonguldak-ta-yeni-termik-santral-istemiyoruz-komursuzomur

imza kampanyası için : http://www.change.org/tr/kampanyalar/t-c-%C3%A7evre-ve-%C5%9Fehircilik-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-%C3%A7aycuma-saltukova-ya-termik-santral-yap%C4%B1lmas%C4%B1n

Yeşil Gerze Çevre Platformu (YEGEP)

Anadolu Holding’in Sinop Gerze’de kurmak istediği santrale karşı mücadele eden YEGEP sayesinde Anadolu Holding bu projesini henüz hayata geçirememiştir.

 

YEŞİL GERZE ÇEVRE PLATFORMU (YEGEP) BİLEŞENLERİ :

 • Gerze Kültür ve Turizm Derneği
 • Gerze Yardımlaşma Derneği
 • Gerze Atatürkçü Düşünce Derneği
 • Gerze Muhtarlar Derneği
 • Gerze Ülkü Ocakları Derneği
 • Gerze Halkevi
 • Gerze Belediye Başkanlığı
 • Gerze Belediye Meclisi
 • Gerze Belediyesi Kent Konseyi
 • Gerze Belediyesi Gençlik Konseyi
 • CHP İlçe Örgütü
DSP İlçe Örgütü
MHP İlçe Örgütü
 • DP İlçe Örgütü
 • HEPAR İlçe Örgütü
 • EMEP İl Örgütü
 • 
Eğitim-Sen
 • 
Türk Eğitim-Sen
 • BES
Eğitim-İş
 • EĞİT-DER
 • Gerze Balıkçılar Kooperatifi
 • Gerzespor Kulübü
 • Gerze Esnafspor Kulübü
 • 
Gerze Çarşı Gurubu

 

YEGEP YÜRÜTME KURULU

Şengül ŞAHİN Dönem Sözcüsü: 0532 652 68 57

imza kampanyası için : http://www.change.org/tr/kampanyalar/enerji-ve-tabi-kaynaklar-bakanlığı-sinop-gerzeye-termik-santral-yapılmasın