Çanakkale-Karabiga Çed Bilgilendirme Toplantısı

Toplantı Yeri :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Karabiga Belediye Düğün Salonu Toplantı Tarihi: 03.05.2013 Toplantı Saati : 11.00 Toplantı Konusu: Cenal Atık Depolama Sahası

DUYURU

Çanakkale İli Biga İlçesi, Karabiga Beldesi sınırları dahilinde Cenal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tesis edilmesi ve işletilmesi planlanan “Cenal Atık Depolama Sahası” projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapılmak üzere ÇED süreci başlatılmıştır. “Cenal Atık Depolama Sahası” projesine anılan yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında bilgilendirmek görüş ve önerilerini almak amacıyla aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilecektir.Duyurulur.

Toplantı Yeri :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Karabiga Belediye Düğün Salonu Toplantı Tarihi : 03.05.2013Toplantı Saati : 11.00Toplantı Konusu : Cenal Atık Depolama Sahası

Proje Sahibi : Cenal Elektrik Üretim A.Ş.Tel : 0.212. 310 33 00 Fax: 0.212. 310 33 00