Çed Süreci Başlama Duyurusu

Çanakkale İli, Lapseki ve Biga İlçesi sınırları içerisinde, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan 62 km uzunluğunda “380 kV 1272 MCM Cenal TES Lapseki II Enerji İletim Hattı projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi incelenmiş ve uygun bulunmuştur.

Çanakkale İli, Lapseki ve Biga İlçesi sınırları içerisinde, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan 62 km uzunluğunda “380 kV 1272 MCM Cenal TES Lapseki II Enerji İletim Hattı projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru dosyası ile ilgili olarak 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuştur.

ÇED Yönetmeliğinin 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmesi, bilgi alınabilmesi için Valiliğimize (İl Müdürlüğümüze) veya Bakanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

DUYURULUR.

Projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmesi veya bilgi alınabilecek adresler:

– ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI:(ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü)Vekaletler Cad. No.1 Bakanlıklar/ANKARATel: (0312) 410 10 00 Fax: (0312) 417 02 57

– ÇANAKKALE VALİLİĞİ(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)Tel: (0286) 217 11 97 Fax: (0286) 217 04 79