Doğal Yaşamı Koruma Vakfı – DAYKO

thumb_banner_logo-Dayko

Doğal kaynakların sürdürülebilir yaşam ilkesiyle kullanımı, doğal varlıkların korunmasında gelecekte söz sahibi olacak gençliğin bilinçli, barışı isteyen, halkla bütünleşen, emekten yana, doğal yaşamdan güç alan öncü sivil toplum kuruluşu olmak.

http://www.dayko.org.tr

 

Yurdumuzun biyolojik çeşitliliğini korumak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını yöre halkın güvencelerinde sağlamak amacıyla çalışmaktadır.İnsanların doğa ile uyum içerisinde yaşayabileceğine inanır ve çocuklarımıza yaşanılır bir dünya bırakmak için çalışır. Türkiye’nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınması’ olarak belirleyen DAYKO bu amaçla; koruma projeleri yürütmekte; ilgili yasaların uygulanabilmesi ve geliştirilmesi için faaliyetler sürdürmekte; kamuoyu, yerel ya da merkezi kuruluşlarla tüzel gerçek kişi ve yöneticilerle işbirliği yapmaktadır.