Kirli Kömür

kirli-komur

Kömürün ucuz ve güvenli bir enerji kaynağı olduğu görüşü, geçmişte kaldı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın yaptığı araştırmalara göre, önümüzdeki 5 yılda OECD ülkesi olmayan ülkelerde kömür talebinde artış olacak. Yükselen talep, düşük mevduat anlamına gelir, bu da kömür madenciliğinde dolayısıyla da kömür fiyatlarında artış olacağını gösteriyor. Kömür ihracatının %80’i, 6 ülkenin elinde. Talep arttıkça neredeyse 3 katına çıkacak kömür fiyatları sebebiyle pazar, çok daha fazla altyapı dar boğazı ile karşı karşıya kalacak.

Kömürde işletme giderleri

Termik santrallerin işletme maliyetlerindeki en büyük oran yakıt maliyeti. Kömürlü termik santraller için yakıt maliyeti % 60–70 civarı. Bu tür enerji santralleri için işletme maliyetini belirleyen, personel, bakım–onarım ve diğer işletme giderleri. İthal kömüre dayalı bir termik santral için kömürün taşıması, depolanması ve diğer liman masrafları işletme maliyetlerini artıran faktörler.

Kömürün Kirli Yüzü
  • Kömür santrallerde çıkan civa bölgedeki su kaynaklarının kalitesinin düşmesine neden oluyor, toprağı zehirliyor ve besin zincirine karışarak sayısız ölümcül hastalığa sebep oluyor.
  • Kömürün sebep olduğu asit yağmurlarında ortaya çıkan duman tüm ekosistemi yok edebilir. Orta Avrupa’da kömür santrallerinin etrafında çok geniş alanları kapsayan orman kayıpları kaydedildi. Birçok kömür santrali bulunan Çin’de 487 şehrin %54.5’ünde asit yağmuru gözlendi. Asit yağmurları insanlarda astım ve akciğer kanseri başta olmak üzere sayısız hastalığa sebep oluyor.
  • Kömür yakınca zararlı partiküller ve radyasyon açığa çıkıyor. Bu parçacıklar akciğer fonksiyonlarında azalma, astım, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve bebek ölümlerine sebep oluyor.
  • Kömürün yanması sonucu açığa çıkan atık ağır metaller ve zehirli maddeler içeriyor. Bu kirleticiler içme su kaynaklarına, yüzey su gövdelerine, bitkilere veya hayvanlara ulaştığında riskler meydana geliyor. Kısırlık, kanser, prostat ve solunum sorunları, kardiyovasküler ve nörolojik hasarlar, hipertansiyon, işitme bozukluğu bu maddelerin sebep olduğu hastalıklardan sadece bir kaçı.
  • Kömür tatlı su kaynaklarını azaltıyor. Kömür santrallerinden yayılan zehirli maddeler bölgedeki tatlı suyu kirletiyor.
  • Kömür fiyatları petrol fiyatlarına bağlı olarak sürekli artıyor.

KÖMÜR HAKKINDA 10 ACI GERÇEK

Dünyadaki karbondioksit kirliliğinin yaklaşık üçte birinden kömürlü termik santraller sorumlu. Ancak ne yazık ki kömürün tek suçu iklimi değiştiren en tehlikeli fosil yakıt olması değil. Kömürün yaratacağı trajedi bundan çok daha fazla.

Kömüre bağımlı ülkeler yüzünden gezegenimizin iklimi hızla değişiyor. Türkiye de birçoğu ithal kömürle çalışacak 40 kömürlü termik santral nedeniyle bu bağımlı ülkelerden biri olmaya aday. Ancak kömüre bağımlı olan ülkeleri bekleyen bazı acı gerçekler var. Toprağın ve suyun zehirlenmesi, olası asit yağmurları ve erozyon bunlardan sadece birkaçı...

İçerdiği yüksek miktardaki karbon nedeniyle termik santrallerde kömür kullanmak en çok karbondioksit kirliliğine yol açan enerji üretim şeklidir. Tüm dünyada kömür santrallerinden sadece bir yılda 7 milyar ton karbondioksit salımı gerçekleşmektedir.

Bu miktar dünyadaki yıllık karbondioksit salımlarının %41'ini oluşturur. Ayrıca kömür madenciliği de, karbondioksitten 20 kat güçlü olan metan gazının açığa çıkmasına neden olur.

Cıva insan vücuduna ciddi zararlar veren ve nesilden nesile geçebilen bir nörotoksindir.

Cıva, bölgedeki su kaynaklarının kalitesinin düşmesine neden olur. Toprağı zehirler ve besin zincirine karışarak sayısız ölümcül hastalığa sebep olur.

Kömür santralleri yılda 1450 metrik ton, yani %50'lik bir payla cıva kirliliğinin en büyük sebebidir.

Kömürden çıkan duman, asit yağmurlarına sebep olur. Düşen asitli yağmurlar, ekosistemlere zarar verir. Orta Avrupa'da kömür santrallerinin etrafında çok geniş alanları kapsayan orman kayıpları kaydedildi. Birçok kömür santrali bulunan Çin'de 487 şehrin %54,5'inde asit yağmuru gözlendi. Asit yağmurları insanlarda astım ve akciğer kanseri başta olmak üzere, sayısız hastalığa sebep olur.

Kömür santralleri asit yağmuruna sebep olan kükürtdioksit ve azotoksit'in açığa çıkmasına neden olur.

Kömür yakmak zararlı partiküllerin ve radyasyonun açığa çıkmasına neden olur. Bu parçacıklar akciğer fonksiyonlarında azalma, astım, kalp rahatsızlıkları ve bebek ölümlerine sebep olur.

Yatağan'ın 50 köyünün 34'ünde radyasyon miktarının, insan sağlığının kabul edebileceği sınırın çok üzerinde, küllerin atıldığı bölgelerde ise bu sınırdan 19 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir (Keskin ve Mert, 2002). Solunum sistemi hastalıkları Yatağan'da Muğla merkezine oranla iki kattan daha fazla görülmektedir (TTB, 2000).

Kömür yakıldığında ortaya çıkan atıklar ağır metaller ve zehirli maddeler içerir. Örneğin, insan sağlığına veya çevreye zarar verebilecek miktarlarda arsenik, kadmiyum, krom ve kurşun bulunabilir. Bu kirleticiler içme suyu kaynaklarına, bitkilere veya hayvanlara ulaştığında riskler meydana gelir.

Kısırlık, kanser, prostat ve solunum sorunları, kardiyovasküler ve nörolojik hasarlar, hipertansiyon, işitme bozukluğu bu maddelerin sebep olduğu hastalıklardan sadece birkaçı.

Kömür santrallerinden yayılan zehirli maddeler bölgedeki tatlı suyu kirletir. Kömür madenciliği ise asit maden kanalizasyonu (AMD) yoluyla su kirliliğini tetikleyen nedenlerden biridir. AMD; minerallerin oksijen ve suya maruz kalması sonucunda oluşan ve ağır metal içeren atık sudur. Bu zehirli su sızdığında sadece yeraltı sularını değil, toprağı da zehirler.

Kömür santrallerinin kuraklığa sebep olmasının yanı sıra kömür madenciliği de her gün tahmini 70 milyon ila 260 milyon galon arasında su gerektirmektedir.

Kömür madenciliği yerel halk ve madenciler üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Kömür madenciliğinin yol açtığı ölümler tahmin edeceğinizden kat kat fazladır. Örneğin Çin'de 2006 yılında 3000'e yakın kömür madeni kazası gerçekleşti.

Bu kazalar 4700 insanın ölümüne yol açtı. Ülkemizde ise sadece Zonguldak'ta 1955-2006 yılları arasında 2670 işçi öldü, 319.792 işçi ise yaralandı.

Madencilik alanının yüzeyindeki bitki örtüsü yok edilir. Bu durum toprak erozyonunu tetikler. Açık kömür madenciliğinde, yeraltındaki kömürün zayıf bağlantı yerlerine ulaşabilmek için dağların tepeleri patlatılır. Yeraltı madenciliği de çökebilecek yeraltı boşluklarına sebep olur.

Bu nedenle kömür madenciliği bulunduğu bölgedeki tarım potansiyelinde azalmaya sebep olur, akıntı rezervlerinin depolama kapasitesinde kayıplara yol açar, azalan nehir kanal kapasiteleri yüzünden sel baskınları artar ve bu da erozyonu tetikler.

Diğer fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında kömürün daha ucuz olduğu düşünülür. Oysa kömürün gizli maliyeti üçüncü kişilere yüklenen toplumsal maliyetlerden kaynaklanır. Aslında, kömürün gerçek maliyeti yerel topluluklar üzerine yüklediği sağlık problemleri, tarıma verdiği zararlar, su kaynaklarının azalması gibi sorunları da içermektedir.

Türkiye'deki kömür rezervleri çoğunlukla linyit olarak sınıflandırılmaktadır; linyit en düşük karbon içeriğine ve en yüksek nem oranına sahip kömür türüdür. Kirletme oranı çok yüksektir ve enerji değeri çok düşüktür. Bu kömür santrallerini daha az verimli hale getirir, elektriği daha pahalı konuma getirir ve toplumsal maliyetleri arttırır.

Yani, kömür ithal etmek çok anlamsızdır. Kömür ticaretinde önemli bir faktör, %70 oranla taşımacılıktır. Petrol fiyatlarının artışı, taşımacılıkta kullanılan yakıt olması dolayısıyla kömür fiyatlarını da arttırmaktadır.

Küresel piyasalarda, 2000-2006 yılları arasında kömür fiyatları ikiye katlanmıştır. Mayıs 2007 ile Mayıs 2008 arasında Avrupa'daki peşin fiyat, metrik ton başına 70 ABD Dolarından 150 ABD Dolarına yükselmiştir.


50 yeni kömür santralinin yapımıyla ülkemizin bu acı gerçekleri yaşamasına izin vermeyelim. Henüz çok geç değil.

SAD FACTS ABOUT COAL

Coal-fired thermal power plants are responsible for approximately one-third of carbon dioxide emissions in the world. Nevertheless, being the most hazardous fossil fuel causing climate change is not the only vice of coal. The tragedy coal is going to lead to is bigger than that.

Our planet’s climate changes rapidly due to coal-dependent countries. And Turkey is a candidate to be one of these dependent countries because of 40 coal-fired thermal power plants, many of which will use imported coal. Yet, there are some sad consequences awaiting such coal-dependent countries. Soil and water toxicity, possible acid rains and erosion are just a few of them…

SAD FACT 1:Coal is the most hazardous fuel causing climate change.

Due to its high carbon content, using coal in thermal power plants is the most polluting way of power generation in terms of carbon dioxide emission. All over the world coal-fired power plants emit 7 billion tons of carbon dioxide per year.

This amount constitutes 41% of yearly carbon dioxide emissions in the world. Besides, coal mining causes emissions of methane, which is 20 times more potent than carbon dioxide.

SAD FACT 2:Coal-fired power plants cause mercury pollution.

Mercury is a neurotoxin, which seriously harms human body and can be passed down through generations.

Emissions of mercury degrade the quality of water resources, contaminates soil and accumulates in the food chain thereby causing countless fatal diseases.

Coal-fired power plants are the major cause of mercury pollution with 1450 metric tons in a year, a share of 50% of the global mercury pollution.

SAD FACT 3:Coal causes acid rain.

Smoke released by coal combustion causes acid rain. Acid rain falling from the sky harms ecosystems. In Central Europe, losses of wide forest areas around coal-fired power plants were recorded. Acid rain was observed in the 54.5% of 487 cities in China, which has many coal-fired power plants. Acid rain causes countless diseases in humans, notably asthma and lung cancer.

Coal-fired power plants produce sulfur dioxide and nitrous oxide emissions that cause acid rain.

SAD FACT 4:Coal leads to diseases caused by small particles and radiation.

Coal burning produces harmful particles and radiation. These particles lead to declining in lung function, asthma, heart disease and infant deaths.

It was reported that radiation doses found in the 34% of 50 villages in Yatağan is far above the limit that the human body can tolerate and it is 19 times higher than the limit in ash dump sites. (Keskin and Mert, 2002). Respiratory system diseases were encountered in Yatağan at a ratio of more than 2 times the city center in Muğla Province. (TMA (Turkish Medical Association), 2000).

SAD FACT 5:Waste produced by coal burning is toxic.

Waste produced by coal burning contains heavy metals and toxic substances. For instance, it may include arsenic, cadmium, chrome and lead in amounts that can harm human health and the environment. Risks are created when these pollutants come in contact with drinking water sources, plants or animals.

Infertility, cancer, prostate and respiratory diseases, cardiovascular and neurological damages, hypertension and hearing disorders are just a few of the diseases caused by these substances.

SAD FACT 6:Coal causes decrease in fresh water sources.

Toxic substances released from coal-fired power plants pollute fresh water in surrounding areas. And coal mining is one of the causes of water pollution by producing acid mine drainage (AMD). AMD is the wastewater produced as a result of minerals being exposed to oxygen and water and contains heavy metals. This toxic water intoxicates not only the groundwater but also the soil.

In addition to coal-fired power plants causing drought, coal mining requires an estimated 70 to 260 million gallons of water for every day.

SAD FACT 7:Coal mining leads to injuries and deaths.

Coal mining has adverse impact on local communities and miners. Number of deaths caused by coal mining is many times more than you would guess. For example, nearly 3000 coal mining accidents occurred in 2006 in China.

These accidents led to the deaths of 4700 people. In our country 2670 workers died and 319.792 workers were injured between 1955-2006 just in Zonguldak Province.

SAD FACT 8:Coal mining causes erosion.

The vegetation over mining sites is destroyed. This triggers soil erosion. In mountaintop removal coal mining, mountaintops are blasted in order to reach weak coal seams underground. And underground mining produces underground cavities that may collapse.

Therefore coal mining causes decreases in agricultural potential in its operating area, causes losses in storage capacity of flow reserves, and thus floods become frequent due to decreased river channel capacity, that in turn triggers erosion.

SAD FACT 9:Coal is inefficient in power generation and has an excessive social cost.

Coal is considered to be cheaper in comparison to other fossil fuels. However, the hidden cost of coal comes from the social costs imposed on third parties. The real cost of coal also includes issues such as health problems it inflicts on local communities and damages to agriculture and decrease in water sources.

Coal reserves in Turkey are mostly classified as lignite; lignite is the type of coal that has the lowest carbon content and the highest moisture percentage. It is highly pollutant and has a low energy value. This makes coal-fired power plants less efficient, makes electricity more expensive and increases social costs.

SAD FACT 10:Coal prices conctantly increase relative to oil prices.

In other words, exporting coal is utterly pointless. One of the important factors in coal trade is transportation with a ratio of 70%. Increase in oil prices, oil being the fuel used in transportation, causes increase in coal prices.

In global markets, coal prices doubled between 2000-2006. Between May 2007 and May 2008, the spot price per metric ton increased from 70 US Dollars to 150 US Dollars in Europe.

Let’s not allow our country to suffer from these sad facts with 50 new coal-fired power plants planned to be built. It is not too late.