Karabiga-Halkın Katılımı Toplantısı

Cenal Elektrik şirketinin Çanakkale Karabiga’da kurmak istediği termik santralin liman inşaatı için 11 Haziran günü saat:10:00’da ÇED toplantısı yapılacaktır.

Çanakkale İli Biga İlçesi, Karabiga Beldesi sınırları dahilinde Cenal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tesis edilmesi ve işletilmesi planlanan “Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları (Rıhtım ve Koruma Mendireği)” projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapılmak üzere ÇED süreci başlatılmıştır. “Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları (Rıhtım ve Koruma Mendireği)” projesine anılan yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında bilgilendirmek görüş ve önerilerini almak amacıyla aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilecektir.Duyurulur.

Toplantı Yeri :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Yakamoz Otel Toplantı Tarihi : 11.06.2013Toplantı Saati : 10.00Toplantı Konusu : Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları (Rıhtım ve Koruma Mendireği)

Proje Sahibi : Cenal Elektrik Üretim A.Ş.Tel : 0.212. 310 33 00 Fax: 0.212. 310 33 00

ÇED Başvuru Dosyasını Hazırlayan: EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Dan. Ltd.Şti.Tel : 0.312. 447 26 22 Fax: 0.312. 446 38 10

Liman Çed Süreci Başlama Duyurusu

Çanakkale’nin Karabiga beldesinde Cenal Elektrik şirketinin yapmayı planladığı kömürlü termik santralin liman inşaatı için ÇED süreci başlatılmıştır.

Çanakkale İli, Biga İlçesi Karabiga Beldesinde CENAL Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları (Rıhtım, Koruma Mendireği)” projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED Raporu, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesine göre incelenmiş ve ÇED Başvuru Dosyası uygun bulunmuştur.

ÇED Yönetmeliğinin 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmesi, bilgi alınabilmesi için Valiliğimize (İl Müdürlüğümüze) veya Bakanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmesi veya bilgi alınabilecek adresler:

 

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

(ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü)

 

–         Çanakkale Valiliği

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Tel: (0286) 217 11 97    Fax: (0286) 217 04 79

Çed Süreci Başlama Duyurusu

Çanakkale İli, Lapseki ve Biga İlçesi sınırları içerisinde, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan 62 km uzunluğunda “380 kV 1272 MCM Cenal TES Lapseki II Enerji İletim Hattı projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi incelenmiş ve uygun bulunmuştur.

Çanakkale İli, Lapseki ve Biga İlçesi sınırları içerisinde, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan 62 km uzunluğunda “380 kV 1272 MCM Cenal TES Lapseki II Enerji İletim Hattı projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru dosyası ile ilgili olarak 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuştur.

ÇED Yönetmeliğinin 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmesi, bilgi alınabilmesi için Valiliğimize (İl Müdürlüğümüze) veya Bakanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

DUYURULUR.

Projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmesi veya bilgi alınabilecek adresler:

– ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI:(ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü)Vekaletler Cad. No.1 Bakanlıklar/ANKARATel: (0312) 410 10 00 Fax: (0312) 417 02 57

– ÇANAKKALE VALİLİĞİ(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)Tel: (0286) 217 11 97 Fax: (0286) 217 04 79

Çünkü “Herkesin Dönebileceği Bir Köyü Olsun” İstiyoruz.

Alarko Holding’in kurmak istediği kömür santraline karşı mücadele eden Karabiga Temiz Doğa Derneği’nden Aslı Badem: Sokaklar temiz olsun istiyorsan, önce kendi kapının önünü süpüreceksin sözünden hareket ederek kendi köyümüzden başladık işe.

2013 Nisan ayında, 24 kişi bir araya gelerek Karabiga Çevre Platformunu kurmuş ve mücadeleyi bu çatı altında yürütmeye başlamıştık.

Ağustos ayına geldiğimizde, Çanakkale İdare Mahkemesinin Cenal Elektrik Santrali hakkında vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına sevinmekle birlikte, zafer sarhoşluğuna girmemek için hukuksal süreci kontrol ettiğimizde bir takım ihmallerin olduğunu tespit ettik.

Karabiga Çevre Platformu’nun artık tüzel kimlik olma zamanı gelmişti. Eylül ayında kurucu başkanlığını da üstlendiğim KARABİGA TEMİZ DOĞA DERNEĞİ’ ni kurduk. Böylece karşımızdaki güçlü kurumlarla mücadele edebilecek, hukuken tanınırlığı olan tüzel kimliğimize kavuşmuş olduk. Bu yapıyı güçlendirmek için hemen kurumsallaşma çalışmalarına başladık.

Hukuki mücadelemizi kuvvetlendirmek için yakından takip ettiğimiz, çevre hukukuna hakim, daha önceki mücadelelerden başarıyla çıkmış Çevre Hareketi Avukatları ile çalışmaya başladık.

Hukuksal sürece paralel olarak yürüttüğümüz kurumsallaşma sürecimiz de web sitemizi (www.ktdd.org) kurduk. Mücadelemizden daha geniş kitlelerin haberdar olmasını sağlamak için günümüzün iletişim ağı interneti ve sosyal medyayı daha etkin kullanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Facebook’ta var olan “karabigaya termik santral istemiyoruz” grubuna ek olarak facebook sayfamızı (www.facebook.com/KarabigaTemizDogaDernegi) ve Twitter hesabımızı (twitter.com/KarabigaTemizDD) açtık.

İnşaatı Durdurduk

Hukuksal ve eylemsel olarak dernekle birlikte daha emin adımlarla yürüyoruz. Yürütmeyi durdurma kararından sonra yapılan çalışmalara itirazımız sonucu alanda inşaat yapılmıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yerel bir gazetede “Çanakkale İdare Mahkemesi Tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına büyük bir titizlik ve hassasiyetle riayet etmekte olduklarını; hafriyat stokladıkları alanın bitişiğinde bulunan küçük çaplı bir derenin hava koşulları sebebiyle taşkın vb. durumlarla karşılaşılmaması için yapıldığını ve ilerleyen günlerde hava koşullarına göre çevre ve toplum sağlığı açısında risk teşkil edebilecek durumların giderilmesi için belediye ve jandarmanın bilgisi dâhilinde çalışmalar yapabileceklerini” kamuoyuna beyan ettiler. Bizimde gözlemlediğimize göre artık alanda inşaat hafriyatı yapılmıyor.

Şimdi Daha Güçlüyüz

Yolumuza KARABİGA TEMİZ DOĞA DERNEĞİ olarak devam etmek, beklediğimiz gibi mücadelemize güç ve ivme kazandırdı. Emin adımlarla yürüyoruz. Doğal yaşam alanlarımız, doğal geçim kaynaklarımız, havamız, suyumuz ve gelecek nesillerimiz için mücadelemiz…

Farkında mısınız bilmiyorum ama belki okumak, belki daha iyi şartlara kavuşmak için ayrıldığımız şarkılara konu olan, hayallerimizi ve yaz tatillerimizi süsleyen, günün birinde dönmek istediğimiz köylerimiz, sesiz sedasız çalınmak isteniyor bizlerden.

Sokaklar temiz olsun istiyorsan, önce kendi kapının önünü süpüreceksin sözünden hareket ederek kendi köyümüzden başladık işe. Bu bilinçle çalışıyoruz, buna göre stratejiler belirliyoruz… ve bir gerçek daha var: Mücadelemizde ivme kazandık fakat bunun yeterli olmadığının farkındayız. Yaptıklarımız sadece başlangıç. Desteğe ihtiyacımız var. Bizler yola çıkan 24 kişi, platformla 300 kişiye ulaştık. Binlerce kişi haberdar oldu.

Kazanacağız

Amacımız ise haklı mücadelemizi kazanıp, örnek teşkil etmek. Çünkü “Herkesin dönebileceği bir köyü olsun” istiyoruz.

Karabiga Halkından Büyük Zafer

Cengiz ve Alarko Holding ortaklığında Çanakkale’nin Karabiga beldesine yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral projesi, Çanakkale İdare Mahkemesinin çevreye vereceği zararları anlattığı kararıyla durduruldu.

Alarko-Cengiz Holding ortaklığının Karabiga’nın hemen yanı başına kurmak istediği kömürlü termik idare mahkemesi tarafından durduruldu.

Hukuka Uygun Değil

Verilen gerekçeli karar:

“…tesisin etki alanı içerisinde bulunan; tarım arazilerine, doğal yaşama, yerleşim yerlerine ve insanlara, denizden alınacak olan deniz suyunun tekrar denize verilmesi nedeni ile deniz ve dolayısıyla deniz içerisindeki yaşama ve genel olarak çevreye olumsuz etkilerinin olacağı ve bunların ÇED raporunda yeterli ölçüde öngörülmediği, bu etkilerin bertarafı için gerekli taahhütlerin bilimsel ve teknik verilere dayanmadığı, tesiste boşaltılacak kömürün boşaltılması ve kırılması sırasında çevre açısından önemli olumsuzluklar oluşacağı anlaşıldığından ÇED’in hukuka uygun olmadığına…”

Karabiga Halkının Mücadelesi Kazandı

Yıllardır yaptıkları toplantı, yürüyüş ve eylemlerle evlerinin yanı başında kömürlü bir termik santral istemediklerini dile getiren Karabigalıların mücadelesi açısından verilen bu karar son derece önem ve muşruiyet barındırıyor.

Karabiga Çevre Platformundan Basın Açıklaması

Verdikleri mücadelenin sonuçlarını alan Karabiga halkı 6 Ağustos 2013 günü Saat 15:00’de Karabiga meydanında basın açıklaması düzenleyerek yaşanan gelişmeleri ve dava sonucunu kamuoyuna açıklayacak.

Karabiga Halkı Çed Toplantısını Mahkemeye Taşınıyor

Karabiga’da gerçekleşen ÇED toplantısının yankıları bitmiyor. Karabiga’da inşaatına başlanan termik santralin “Atık Depolama Alanı” projesi nedeni ile düzenlenen ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) toplantısında yaşanan olaylar mahkemeye taşınıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına ÇED toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver’in olmamış toplantıyı olmuş gibi gösterdiği, halkı galeyana getirdiği ve usulsüzlük yaptığı iddiaları ile suç duyurusunda bulunuldu.

Karabiga Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Aslı Badem tarafından Biga Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan başvuruda “Yapılmamış toplantı, yapılmış gibi gösterilerek usulsüz tutanak tutulmuştur. Tutanağın bir kopyasını istediğimiz de ise bu talebimiz reddedilmiştir” denildi.

 

Haberin devamı için: http://www.canakkaleolay.com/details.asp?id=83131

Karabiga Halkı Termik Santral İstemiyor

Karabiga’da kurulmak istenen termik santralı protesto eden vatandaşlar, ÇED bilgilendirme toplantısı için gelen yetkilileri toplantı salonuna sokmadı.

Çanakkale’nin Karabiga beldesinde 2008’den beri kurulması planlanan termik santrala karşı mücadele eden halk, santralın küllerinin depolanacağı tesisin ÇED bilgilendirme toplantısını engelledi.

Toplantının yapılacağı düğün salonunun merdivenlerini dolduran ve kapılarını kilitleyen belde sakinleri, “Karabiga’yı termikçiye teslim etmeyeceğiz” diyerek, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) toplantısını düzenleyecek yetkilileri içeriye almadı.

Toplantıyı engellemelerine rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin ‘toplantı yapıldı’ diyerek tutanak tuttuğunu belirten Karabiga Çevre Platformu ve Biga Çevre Derneği, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haberin devamı için: http://www.radikal.com.tr/turkiye/karabigada_termik_santral_gerginligi-1132230