Karabiga’da Termiksiz Hafta Sonu Etkinlikleri

Karabiga Temiz Doğa Derneği ve Çanakkale Çevre Platformu Öncülüğünde “Kazdağları Doğa Buluşması” adı altında düzenlenen etkinlikler 26 Nisan’da Karabiga’daki “Termik Santraller ve Çevre” paneliyle başlıyor.

KAZDAĞLARI DOĞA BULUŞMASI

Doğaya, doğanlara ve doğacaklara karşı kendini borçlu hisseden ve çağdaşlığın önemli göstergelerinden olan sürdürülebilir yaşamı savunan “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği”, “Çanakkale Çevre Platformu” ve “Karabiga Temiz Doğa Derneği” tarafından 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde Çanakkale’de “KAZDAĞLARI DOĞA BULUŞMASI” düzenlenmektedir.KAZDAĞLARI DOĞA BULUŞMASI

PROGRAM

26 Nisan 2014 Cumartesi

Karabiga’da öğle yemeği (Keşkek İkramı) (12.00-13.00)

Karabiga’da “Termik Santraller ve Çevre” paneli (13.00-17.00)

Açılış Konuşması (Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL ÇYDD Genel Başkanı)

Prof. Dr. İsmail DUMAN İst.Teknik Üniv. Metalurji ve Malzeme Müh. Böl. (Kolaylaştırıcı)

1) Doç.Dr. Öznur ÖZDEN: İstanbul Üniv. Orman Fak.

2) Prof. Dr. Ali Osman KARABABA: Ege Üniv. Tıp Fak. Çevre Sağlığı Bölüm Başkanı

3) Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ: ODTÜ, TEMA Danışma Kurulu Üyesi, Klimatolog

4) Hicri NALBANT: Çanakkale Çevre Platformu Sözcüsü

5) Av. Cömert Uygar ERDEM (Ekoloji Kollektifi)

6) Av. Ali Aydın ÇALIDAĞ : (Çanakkale Barosu, Çevre Komisyonu Bşk.)

(Çanakkale’den 09.30’da Karabigaya Eski Otogar önünden araç kalkacaktır)26 Nisan 2014 Cumartesi Saat 20.00 ÇYDD 25. Kuruluş Yıldönümü ve ÇYDD Çanakkale Şubesi 19.Kuruluş Yıldönümü YemeğiYer: Hellespont Hotel Restaurant. (Yemek ücreti 40.00TL olup, Çanakkale dışından katılmak isteyenlerin isimlerini aşağıda verilen adrese elektronik posta ile bildirmelerini rica ediyoruz).

27 Nisan 2014 Pazar * Çanakkale’den Bayramiç Ayazma’ya hareket (07.30))* Ayazma (10.00-11.30) – Bir gün önce bu eylemin anısına zirve tırmanışı yapan Dağcılar kampı ziyareti – 26. Nisan. 2014 Ayazma Kazdağları Ekolojik Formu sonuçları değerlendirmesi* Evciler Köyünde Öğle Yemeği (12.00 -13.00) – Yemekte Köylülerin Bulgur Pilavı ve ayran ikramı* Evciler köyünde konu uzmanlarının sokak söyleşileri * Yöresel ürünler sergilerinin gezilmesi, perma kültür çalışmaları* Yöresel sanatçılar ve ÇYDD Gençliğinin sergileyeceği skeçler ve mitolojik olaylar.“Kazdağları Doğa Buluşması” Sonuç Bildirgesinin okunması. (Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL)* 17.00 Kapanış (Çanakkale’den 09.30’da Evciler’e Eski Otogar önünden araç kalkacaktır).

Etkinliğin facebook sayfası için: https://www.facebook.com/events/314773472005236/?fref=ts

Alarko Ve Cengiz Holding’in Kömür Hayali Çanakkalelilerin Mücadelesine Tosladı

Çanakkale İdare Mahkemesi, Karabiga Temiz Doğa Derneği’nin açtığı dava sonucu Cenal Elektrik Kömür Santrali projesinin ÇED raporu hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı verdi.

Karabiga Temiz Doğa Derneği’nin açıklaması şöyle:

Çanakkale’nin Biga İlçesi’ne bağlı Karabiga Beldesi’nde kurulması düşünülen CENAL Termik Santrali Projesi kapsamındaki atık depolama sahası projesine ilişkin verilen ÇED Olumlu Kararının, Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 2013/920 E. sayılı dosyası kapsamında verilen 03.03.2014 tarihli kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

Doğamız ve yaşam alanlarımız; madencilik faaliyetleri; ağır sanayi kuruluşları projeleri ile katledilmeye çalışılıyor. Evlerimizin dibinde, termik santral kurulmaya çalışılıyor. Deniz kaplumbağaları ve Akdeniz foklarının doğal yaşam alanı olan denizimiz dolgu alanına çevrildi. Termik santral projesi; kümülatif etkisinin değerlendirilmesi engellenmek amacıyla parçalara ayrılarak ayrı ayrı projeler için ÇED süreçleri işletildi. Resmi işlemlerde kullanılması yasaklanan raporlara dayanılarak, beldemize çok yakın mesafede atık depolama tesisi kurulmaya çalışılıyor.

Bizler Karabigalı yurttaşlar olarak; irademizi hiçe sayarak; havamızı, suyumuzu, toprağımızı, ormanlarımızı, denizimizi kirleten; temel geçim olanaklarımızı elimizden alacak ithal kömüre dayalı termik santrale karşı; “Herkesin Dönebileceği Bir Köyü Olsun” diyerek başlattığımız mücadelemizi sürdürme kararlılığındayız.

Termik Santral Entegre Projesinin Parçalara Ayrılarak Ayrı ÇED Süreçlerine Tabi Tutulması Hukuka Aykırı Bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 9 Mayıs 2012 tarihinde aldığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararıyla beraber yaşamlarımıza giren Karabiga CENAL Enerji Santrali’ne ilişkin yargı sürecinde yeni bir aşamaya girildi.

Kamuoyunun da bildiği üzere, 9 Mayıs 2012’de Bakanlık’tan çıkan ÇED Olumlu kararının yürütmesi 19 Temmuz 2013 tarihinde durdurulmuş, ilgili ÇED Olumlu kararı özellikle santralin kurulacağı arazinin Karabiga’daki yaşam alanlarına yakınlığından, bölgedeki Priapos Antik Kenti, zeytinlikler ve doğal varlıklar üzerinde zararlı etkiler bırakacağından ötürü Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde iptal edilmiştir.

Mahkemeden önce yürütmeyi durdurma, sonrasında da iptal kararı çıkarken, CENAL Elektrik A.Ş. yetkilileri boş durmamış, ÇED Olumlu kararının yürütmesinin durdurulması üzerine projeyi 4 parçaya bölüp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önüne götürmüştü. “CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı”, “CENAL Atık Depolama Sahası”, “CENAL Deniz yapıları” ve “CENAL Yeni Dolgu Alanı” isimleriyle ayrı ayrı 4 farklı ÇED süreci yürütülmüştür. “CENAL Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı” ve “CENAL Atık Depolama Sahası” projelerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu, CENAL Yeni Dolgu Alanı projesi için ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir.

Ancak, 19 Temmuz 2013 tarihindeki yürütmeyi durdurma kararının ardından 4’e bölünerek kamu denetiminden kaçırılma planı, Cenal Atık Depolama Sahası projesine ilişkin ÇED Olumlu kararı hakkında, 3 Mart 2014’te Çanakkale İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile sekteye uğramıştır.

Karabiga Temiz Doğa Derneği ve Karabigalı yurttaşlar olarak 4’e bölünen projenin farklı ayakları hakkında yargıya başvuruda bulunmuş ve ÇED Olumlu ile ÇED Gerekli değildir kararlarının yürütmelerinin durdurulmasını ve iptalini istemiştik. Yaptığımız başvurulardan CENAL Atık Depolama Sahası ile ilgili olanı hakkında 3 Mart 2014’te kararını açıklayan Çanakkale İdare Mahkemesi, bizlerin de dikkat çektiği hukuksuzluk ve usulsüzlükleri tescilledi. İlk ÇED başvurusu yapıldığı tarihte geçerli olan 17 Temmuz 2008 ÇED Yönetmeliği’ne tabi olan ve bu yönetmelik esaslarına göre parçalara bölünemeyecek olan projenin hukuksuzluğunu, Çanakkale İdare Mahkemesi aldığı yürütme durdurma kararıyla gösterdi. Mahkeme gerekçeli kararında;

“Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 25. maddesinde, birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, entegre proje için davalı idare tarafından tek Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmasının istenilmesi gerektiği görülmektedir.”

İfadeleriyle 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği’nin ilgili hükmünü anımsattı ve şu değerlendirmede bulundu:

“Dava konusu CENAL Atık Depolama Sahası projesinin, yukarıda sayılan diğer projelerle birlikte entegre olarak tek proje seklinde hazırlanması gerekirken, termik santral entegre projesinin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesine imkan tanınmamasına sebebiyet verecek şekilde parçalara ayrılarak ayrı ayrı projeler öngörüldüğü görülmektedir.”

Yürütmeyi durdurma kararı, termik santral yapılmasına ilişkin entegre projenin kendisine ilişkindir. Kararda, CENAL Enerji Santrali projesi için tek ÇED süreci işletilmesi gerektiği söylenmektedir. 4 Ayrı ÇED Süreci işletilmesinin mülga ÇED Yönetmeliği’nin 25. Maddesine açıkça aykırı olduğu söylenmektedir. Verilen yürütmeyi durdurma kararı, CENAL termik santrali entegre projesi kapsamındaki diğer projeler için verilmiş olan ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir kararlarının hukuka aykırı olduğunu anlamına gelmektedir.

Çevre Mevzuatına Dair Resmi İşlemlerde Kullanılması Yasaklanan Rapor İle Evlerimize Yakın Mesafede Termik Santral Kurulmaya Çalışıldı Yürütmeyi durdurma kararının diğer önemi; atık depolama tesisinin sınıflandırılması ile ilgilidir. Çanakkale İdare Mahkemesi, CENAL Atık Depolama Sahası için ÇED Olumlu kararının alınmasını sağlayan ÇED Raporu’nda “Çevre Mevzuatına dair resmi işlemlerde kullanılamaz” ibareli rapor kullanıldığını da tespit etmiştir.

Çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılması yasak olan rapor dayanak gösterilerek, atık depolama tesisinin 2. Sınıf düzenli depolama tesisi olduğu iddia edilmiş ve bu kanal ile atık depolama alanının yerleşim alanlarına uzaklığına ilişkin yasal zorunluluklar aşılmaya çalışılmıştır. Yürütmeyi durdurma kararı, anılan alanda termik santral kurulmasının, yerleşim alanlarına yakınlığı nedeniyle hukuka aykırı olduğunu da ortaya koymaktadır.

Mücadelemiz Devam Edecek

Doğamızın, yaşam alanlarımızın yok edilmemesi, üzerimizdeki kömür belasını defetme adına; yasal ve meşru mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi, haklılığımızın hukuki dayanağı olan; Çanakkale İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın uygulanması için gerekli yasal yollara başvuracağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

19.03.2014

Saygılarımızla;

 

Karabiga Temiz Doğa Derneği

Karabigalılardan Çed Toplantısına İzin Yok

Karabiga Çevre Platformu ve Çanakkale civarından gelen halkın katılımı ile oluşan kitle toplantı sırasında üzerinde “Termik Santral İstemiyoruz” yazan 8 metrekarelik bir pankart açtı.

Çanakkale Karabiga’da Cengiz İnşaat ve Alarko (CENAL) tarafından kurulması planlanan CENAL Kömür Termik Santrali Enerji İletim Hattı ile ilgili bugün gerçekleşen Çevre Etkisi Değerlendirme (ÇED) Halk Bilgilendirme Toplantısının sonlanmasına halk izin vermedi. Karabiga Çevre Platformu ve Çanakkale civarından gelen halkın katılımı ile oluşan kitle toplantı sırasında üzerinde “Termik Santral İstemiyoruz” yazan 8 metrekarelik bir pankart açtı. Halk, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Herkesin dönebileceği bir köyü olsun”, “Termik santral ölüm getirir”, gibi pankart ve sloganlarla ÇED heyetini protesto etti.

Karabiga Çevre Platformu Sözcüsü Aslı Badem, “Yurtdışından gelen kömürü burada yakıp bizi zehirleyecekler, külünü bırakacaklar, enerjiyi başka yere götürecekler. Enerji bağlılığımızı yerel halkı zehirleyerek bitirmek bir çözüm değildir. Yaşam alanlarımız, soluduğumuz nefesimiz için mücadele ediyoruz. Proje yaşam alanlarımıza ve tarım alanlarımıza çok yakın. Bugünkü iletim hatları ile bir ÇED toplantısı vardı. Daha önce aldıkları iletim hatlarına karşı ÇED olumlu kararına dava açtık buna da açacağız. Projeye karşı çıkan halk, yaşam alanları zarar göreceği; ayrıca tarım arazileri ve santralden çıkan gazlarla sağlıkları zarar göreceği için projeye karşı çıkıyor. Bunun yerine bölgedeki rüzgar potansiyelinin kullanılmasını talep ediyoruz” dedi.

CENAL’in talebi ile ÇED 3’e bölündü.

CENAL tarafından kurulması planlanan kömürlü termik santral insanların yaşam alanlarının 1 km içerisinde bulunuyor.Karabiga CENAL Kömür Termik Santrali projesine karşı daha önce, Biga Çevre Platformu, Çanakkale TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası adına Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Komisyonu avukatları tarafından dava açılmıştı ve Çanakkale İdare Mahkemesi projenin yürütmesinin durudurlamasına karar vermiş, inşaat durdurulmuştu. CENAL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yeniden başvurarak bir bütün olarak yürütülmesi gereken ÇED Sürecini 3’e ayırarak, Liman, Atık Depolama Sahası, Derin Deniz Desajı ve Enerji Santrali olarak 3 ayrı ÇED Kararı aldı .

Halkın tepkisi toplantıyı durdurdu.

Planlanan kömür termik santralin insana ve çevreye büyük zararlar vereceğini vurgulayan Karabiga halkı, toplantının yapılmasını engelledi. Sunum yapan ÇED danışman firması tutanağa, “…hazırlayan yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sunum yapılmaya çalışılmış ancak, salondaki halk tarafından ıslıklanmış, projeye karşı olduklarını, böyle bir faaliyetin yapılmasını istemediklerini toplantı başından beri dile getirmişlerdir. Protestolar arasında sunum bitirilmiştir” yazdı.