Karabiga-Halkın Katılımı Toplantısı

Cenal Elektrik şirketinin Çanakkale Karabiga’da kurmak istediği termik santralin liman inşaatı için 11 Haziran günü saat:10:00’da ÇED toplantısı yapılacaktır.

Çanakkale İli Biga İlçesi, Karabiga Beldesi sınırları dahilinde Cenal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tesis edilmesi ve işletilmesi planlanan “Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları (Rıhtım ve Koruma Mendireği)” projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapılmak üzere ÇED süreci başlatılmıştır. “Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları (Rıhtım ve Koruma Mendireği)” projesine anılan yönetmeliğin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında bilgilendirmek görüş ve önerilerini almak amacıyla aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilecektir.Duyurulur.

Toplantı Yeri :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Yakamoz Otel Toplantı Tarihi : 11.06.2013Toplantı Saati : 10.00Toplantı Konusu : Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları (Rıhtım ve Koruma Mendireği)

Proje Sahibi : Cenal Elektrik Üretim A.Ş.Tel : 0.212. 310 33 00 Fax: 0.212. 310 33 00

ÇED Başvuru Dosyasını Hazırlayan: EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve Dan. Ltd.Şti.Tel : 0.312. 447 26 22 Fax: 0.312. 446 38 10

Liman Çed Süreci Başlama Duyurusu

Çanakkale’nin Karabiga beldesinde Cenal Elektrik şirketinin yapmayı planladığı kömürlü termik santralin liman inşaatı için ÇED süreci başlatılmıştır.

Çanakkale İli, Biga İlçesi Karabiga Beldesinde CENAL Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları (Rıhtım, Koruma Mendireği)” projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED Raporu, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesine göre incelenmiş ve ÇED Başvuru Dosyası uygun bulunmuştur.

ÇED Yönetmeliğinin 8. maddesinin 4. fıkrası gereğince ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmesi, bilgi alınabilmesi için Valiliğimize (İl Müdürlüğümüze) veya Bakanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmesi veya bilgi alınabilecek adresler:

 

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

(ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü)

 

–         Çanakkale Valiliği

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Tel: (0286) 217 11 97    Fax: (0286) 217 04 79

Çünkü “Herkesin Dönebileceği Bir Köyü Olsun” İstiyoruz.

Alarko Holding’in kurmak istediği kömür santraline karşı mücadele eden Karabiga Temiz Doğa Derneği’nden Aslı Badem: Sokaklar temiz olsun istiyorsan, önce kendi kapının önünü süpüreceksin sözünden hareket ederek kendi köyümüzden başladık işe.

2013 Nisan ayında, 24 kişi bir araya gelerek Karabiga Çevre Platformunu kurmuş ve mücadeleyi bu çatı altında yürütmeye başlamıştık.

Ağustos ayına geldiğimizde, Çanakkale İdare Mahkemesinin Cenal Elektrik Santrali hakkında vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına sevinmekle birlikte, zafer sarhoşluğuna girmemek için hukuksal süreci kontrol ettiğimizde bir takım ihmallerin olduğunu tespit ettik.

Karabiga Çevre Platformu’nun artık tüzel kimlik olma zamanı gelmişti. Eylül ayında kurucu başkanlığını da üstlendiğim KARABİGA TEMİZ DOĞA DERNEĞİ’ ni kurduk. Böylece karşımızdaki güçlü kurumlarla mücadele edebilecek, hukuken tanınırlığı olan tüzel kimliğimize kavuşmuş olduk. Bu yapıyı güçlendirmek için hemen kurumsallaşma çalışmalarına başladık.

Hukuki mücadelemizi kuvvetlendirmek için yakından takip ettiğimiz, çevre hukukuna hakim, daha önceki mücadelelerden başarıyla çıkmış Çevre Hareketi Avukatları ile çalışmaya başladık.

Hukuksal sürece paralel olarak yürüttüğümüz kurumsallaşma sürecimiz de web sitemizi (www.ktdd.org) kurduk. Mücadelemizden daha geniş kitlelerin haberdar olmasını sağlamak için günümüzün iletişim ağı interneti ve sosyal medyayı daha etkin kullanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Facebook’ta var olan “karabigaya termik santral istemiyoruz” grubuna ek olarak facebook sayfamızı (www.facebook.com/KarabigaTemizDogaDernegi) ve Twitter hesabımızı (twitter.com/KarabigaTemizDD) açtık.

İnşaatı Durdurduk

Hukuksal ve eylemsel olarak dernekle birlikte daha emin adımlarla yürüyoruz. Yürütmeyi durdurma kararından sonra yapılan çalışmalara itirazımız sonucu alanda inşaat yapılmıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yerel bir gazetede “Çanakkale İdare Mahkemesi Tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına büyük bir titizlik ve hassasiyetle riayet etmekte olduklarını; hafriyat stokladıkları alanın bitişiğinde bulunan küçük çaplı bir derenin hava koşulları sebebiyle taşkın vb. durumlarla karşılaşılmaması için yapıldığını ve ilerleyen günlerde hava koşullarına göre çevre ve toplum sağlığı açısında risk teşkil edebilecek durumların giderilmesi için belediye ve jandarmanın bilgisi dâhilinde çalışmalar yapabileceklerini” kamuoyuna beyan ettiler. Bizimde gözlemlediğimize göre artık alanda inşaat hafriyatı yapılmıyor.

Şimdi Daha Güçlüyüz

Yolumuza KARABİGA TEMİZ DOĞA DERNEĞİ olarak devam etmek, beklediğimiz gibi mücadelemize güç ve ivme kazandırdı. Emin adımlarla yürüyoruz. Doğal yaşam alanlarımız, doğal geçim kaynaklarımız, havamız, suyumuz ve gelecek nesillerimiz için mücadelemiz…

Farkında mısınız bilmiyorum ama belki okumak, belki daha iyi şartlara kavuşmak için ayrıldığımız şarkılara konu olan, hayallerimizi ve yaz tatillerimizi süsleyen, günün birinde dönmek istediğimiz köylerimiz, sesiz sedasız çalınmak isteniyor bizlerden.

Sokaklar temiz olsun istiyorsan, önce kendi kapının önünü süpüreceksin sözünden hareket ederek kendi köyümüzden başladık işe. Bu bilinçle çalışıyoruz, buna göre stratejiler belirliyoruz… ve bir gerçek daha var: Mücadelemizde ivme kazandık fakat bunun yeterli olmadığının farkındayız. Yaptıklarımız sadece başlangıç. Desteğe ihtiyacımız var. Bizler yola çıkan 24 kişi, platformla 300 kişiye ulaştık. Binlerce kişi haberdar oldu.

Kazanacağız

Amacımız ise haklı mücadelemizi kazanıp, örnek teşkil etmek. Çünkü “Herkesin dönebileceği bir köyü olsun” istiyoruz.