İskenderun Körfezinde Planlanan 4 Termik Santralin Lisans Başvurusu Reddedildi.

Erzin Termik santral karşıtı haklı mücadelemiz sonucunda bölgemizde lisans başvurusunda bulunan 4 santralin başvurusu reddedilmiştir.Bunlar;

                                              BASIN AÇIKLAMASI

Herşeyden önce dün(10 Ekim Cumartesi) insanlık dışı bir katliam sonucu hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına sabır, millletimize başsağlığı diliyoruz.Bu katliamın tüm yönleriyle aydınlatılmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Ankara’da toplanan sivil toplum örgütleri sadece barış için değil, doğayı insan yaşamını savunmak için de oradaydı.

Erzin Termik santral karşıtı haklı mücadelemiz sonucunda bölgemizde lisans başvurusunda bulunan 4 santralin başvurusu reddedilmiştir.Bunlar;

1 -Hatay İli Erzin İlçesinde Burnaz Elektrik Üretim A. Ş. tarafından lisans başvurusunda bulunulan 300 MWe Kurulu Güçte Burnaz Kömürlü Termik Santrali 2 -Hatay İli Erzin İlçesi Aşağı Burnaz Mevkiinde Egemer Elektrik Üretim A. Ş. tarafından lisans başvurusunda bulunulan 1200 MWe Kurulu Güçte Mert Kömürlü Termik Santrali 3 -Hatay İli Dörtyol İlçesi Yeniyurt Mevkiinde Kamertan Madencilik ve Elektrik Üretim A. Ş. tarafından lisans başvurusunda bulunulan 300 MWe Kurulu Güçte Taha Kömürlü Termik Santrali 4 – Hatay İli Erzin İlçesi Yeşiltepe köyünde Zorlu Enerji tarafından lisans başvurusunda bulunulan 7.2 MWe lik Doğal Gaz santrali’dir.

Şu anda geçerli lisansa sahip 900 MWe lik BENDİS enerji-Selena Kömür santrali için firmanın aldığı ilkÇevre Etki Değerlendirme Raporu’nu (ÇED)açtığımız dava sonucunda yetersiz olduğu gerekçesi ile mahkemece iptal edildi.Firmanın yargı süreci tamamlanmadan acele bir şekilde ikinci kez aldığı ÇED raporuna karşı 2015 yılı içinde yine dava açtık ve mahkemenin yaptırdığıbağımsız bilirkişi heyeti raporuikinciÇED’in de yetersiz olduğu yönünde geldi.

Yargılamalar göstermiştir ki bilirkişilerce yetersiz bulunan veya mahkemece iptal edilen ÇED raporları tamamen bilime, hukuka ve gerçeklere aykırı düzenlenmektedir.ÇED raporlarının düzenlenmesi aşamasında olumlu görüş bildiren, itiraz etmeyen kamu kurumlarının da bu işlemleri hukuka bilimsel gerçeklere aykırı olarak gerçekleştiği ortaya çıkmıştır.

Reddedilen lisanlar, iptal edilen ÇED raporları, yetersiz olan mevcut mevzuata bile bilirkişi tarafından aykırı bulunan ÇED raporları yaptığımız mücadelenin ne kadar haklı olduğunun kanıtlarıdır.

Yine yaptığımız hukuki mücadele ilekümülatif etkikonusunu içtihat haline getirdik.Ancak hala kümülatif etki hesabı konusunda mahkemelerin verdiği kararlara uyulmamaktadır.

Toplumsal maliyethesabı ise tüm ısrarlarımıza rağmen hala yok sayılmaktadır.

Bilirkişi heyetlerinde,ÇED düzenleme ekibinde, hiçbir zaman bir tıp doktoru görev almamaktadır.Bu en büyük eksikliktir.İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkiler bu yollarla gizlenmektedir.

Erzin’e termik santral yapılamayacağı açıktır. Bendis enerji-Selena Firmasınında artık haksız inadından vazgeçerek topraklarımızı terk etmesini istiyoruz.Mücadelemiz en son kirletici de topraklarımızı terk edene kadar sürecektir.

11/10/2015

ERZİN TERMİK SANTRAL KARŞITI PLATFORM