5 Doktor Derneği: Kömürlü Termik Santrallerden Vazgeçin

Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Halk Uzmanları Derneği ve Çevre İçin Hekimler Derneği bir açıklama yaparak “kömürlü termik santralden vazgeçin” dedi.

Kömürlü termik santraller hakkında bir açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Halk Uzmanları Derneği ve Çevre İçin Hekimler Derneği “Bilimsel çalışmalar, kömürlü termik santrallerde çalışanlar ve çevresinde yaşayanlarla ilgili ciddi sağlık sorunlarının oluştuğunu ortaya koymuştur” dedi ve “kömürlü termik santralden vazgeçin” uyarısı yaptı.

KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Beş hekim derneği tarafından yapılan açıklamada kömürlü termik santrallerin yarattığı tehlikeye dikkat çekilerek “Ülkemizde de olduğu gibi yerleşim yerleri ile iç içe kurulan kömürlü termik santraller, çevresinde yaşayanların sağlık sorunlarını arttırmaktadır. Türkiye’de kömürlü termik santrallerin yol açtığı sorunlara ilişkin en önemli açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bakanlık bazı termik santrallerin çevresinin, hava kirliliği nedeniyle akciğer kanseri riski taşıdığını açıklamıştır” dedi.

2030 YILINA KADAR YÜZDE 60 ARTACAK

Bilimsel verilere yer verilen açıklamada kömürlü termik santrallerin her yıl 11 milyar ton CO2 salınımına neden olduğu ve bu miktarın fosil yakıt kaynaklı salınımların %40’ından fazlasını oluşturduğu tespitine yer verildi. Bununla ilgili bölümde şu ifadelere yer verildi: “yeni termik santral planları aynen devam ederse kömür kaynaklı CO2 salınımlarının 2030 yılına kadar %60 oranında artış göstereceği hesaplanmaktadır. Benzer bir eğilimle Türkiye de kendi CO2 salınımını %50 oranında arttıracak yeni santraller kurmayı planlamaktadır.”

VAZGEÇİN!

Açıklamanın sonunda hükümete seslenen beş hekim derneği kömürlü santrallerden vazgeçmesi çağrısında bulunarak “Biz de hekim örgütleri olarak, benzer bir çağrıyı ülkemiz için yineliyoruz. Hükümeti; yeni kömürlü termik santrallerin kurulmasına izin vermemeye, kurulu bulunan santrallerde mevcut en iyi uygulamaların kullanılmasını zorunlu tutmaya ve sağlık üzerine en zararlı etkileri olduğu bilinen linyitle çalışanlar başta olmak üzere aşamalı olarak kömürlü termik santrallerden vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

Adana’da Çocuklar Astım, Yaşlılar Kanser. Sebep: Kömür

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kurulan kömür depolama tesisleri sürekli esen lodos rüzgarının da etkisiyle Kurtpınarı köylülerini hasta ediyor.

Polyak, Safi ve Karyak şirketlerinin kurduğu ithal kömüre dayalı açık depolama alanlarından yayılan tozlar Kurtpınarı köyünün havasını, suyunu ve toprağını kirletiyor.

Astım vb. hastalıklarla mücadele etmeye çalışan, hayvanların ve yetiştiklerini tarım ürünlerinin kirlendiğini anlatan 152 köylü birleşerek hukuk mücadelesi başlattı.

Yetkililer Gerekli Önlemleri Almıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana il müdürlüğünden gelen yetkililer kömür depolarının köyün havasını, suyunu ve toprağını kirlettiğini belirten tutanak tutmalarına rağmen firmalar hakkında hiçbir işlem yapılmıyor.

“Mahkeme Sürekli Erteliyor ama Durmayacağız, Mücadele Edeceğiz”

Konuyla ilgili konuşan Kurtpınar köyünde oturan 50 yaşındaki Teslime Özşafak: “Yürüyüş yaptık, tesislere gittik, kamyonları durdurduk, oturduk. Bize hiç birşey verilmedi ondan sonra yargıya gittik. Avukat tuttuk ama mahkeme sürekli erteliyor. Hepimiz astım-bronşit oldum ama yine de durmayacağız, mücadele edeceğiz.”dedi.

Özelleştirilecek Santrallere 2018’E Kadar Çevreyi Kirletme İzni Verildi

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer’in kanser vakalarında artış olacağını belirttiği termik santrallere 2018 yılına kadar çevreyi kirletme izni verild. Bu santrallerin başında Afşin-Elbistan’daki santraller geliyor.

Kahramanmaraş’taki Afşin-Elbistan Santrali, 2013 Mart ayında yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde çevre kirliliği dolayısıyla ceza kesilebilecek kurumlar listesinden çıkarıldı. Her iki santrale de çevreyle ilgili mevzuatlara uygunluğun sağlanması için 2018 yılına kadar süre tanındı. Türkiye’nin en büyük linyit kömürü rezervine sahip Afşin-Elbistan bölgesindeki A ve B termik santralleri, çevreye verdiği zarar dolayısıyla defalarca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından idari para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz 10 yılda çevreye 38,7 milyon ton kül, 117,4 milyon ton karbondioksit, 5,8 milyon ton kükürt gazı, 0,28 milyon ton azot gazı yaydı; bunun yanı sıra 23 milyon ton toryum ve 56,7 ton uranyumu çevreye bırakan A Termik Santrali’ne Ocak 2013 tarihinde kesilen son cezanın miktarı 160 bin TL.

Kanser Vakaları Artıyor

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Bşk. Prof. Dr. Murat Tuncer, bölgedeki tehlikeye dikkat çekiyor. Tuncer’e göre santralin havaya saldığı toz kükürtdioksit yüzünden önümüzdeki yıllarda kanser vakalarında artış görülecek. Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi  Doç. Dr. Mehmet Şahin de bölgedeki kirliliğin boyutunu Çernobil’deki faciadan 100 kat daha tehlikeli görüyor.

Ömrünü Tamamlamış Santrallerin Satılması İçin Yasa

2013 Mart ayında yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki ‘idari para cezası yazılamaz’ hükmü de en çok Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ni ilgilendiriyor. Öyle ki, daha önceki yıllarda da elektro filtrelerindeki arızalar sebebiyle çevreye kül salınan A Termik, geçtiğimiz haftalarda da aynı konuyla gündeme geldi. Enerji sektörüne sağladığı katkı kadar çevreye verdiği zararla da konuşulan, mekanik ömrünü tamamlayan santralin ceza verilemeyecek kurumlar listesine dahil edilmesi kanundaki en dikkat çekici nokta olarak değerlendiriliyor. 30 Mart 2013 tarihli Resmî Gazete’deki Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 8. maddesi şu şekilde: “EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine, bunların özelleştirilmeleri hâlinde de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2018 tarihine kadar süre tanınır. Bu sürenin üç yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde, bunların özelleştirilmeleri hâlinde de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz, idari para cezası uygulanmaz.”

Elbistan’da Bir Yanda Filtresiz Kömür Santrali, Bir Yanda Çevreci Çiftçiler

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde vatandaşlar güneşi, devlet ise kömürü seçiyor. Kendi elektriğini üretmek isteyen çiftçilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Elbistan’ın güneşlenme süresi Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak yılda 1.700 saati aştı. Güneş enerjisinden elektrik üreten sistem son olarak Köseyahya köyündeki damızlık entegre küçükbaş hayvan çiftliğine kuruldu.

Kurulan sistem sayesinde işletmenin, elektrik gereksindiren tüm hizmetleri karşılanıyor. Su pompası, aydınlatma vb.

Bu kadar güneş varken kömüre yatırım niye!

Son zamanlarda yeni kömür yatırımlarının gündeme geldiği bölge, aynı zamanda filtresiz çalışan kömür santralleriyle de biliniyor. Çok sayıda vatandaşın kömür santralinin zararlı etkilerinden dolayı kansere yakalanarak ölmesi durumun vehametini iyice arttırıyor, güneş enerjisi potansiyeli bu kadar yüksek bir yerde kömüre yatırım yapmak o yörenin ve o ülkenin vatandaşlarını düşünmek değil kömür ve enerji şirketlerini savunmaktan geçiyor.

Kömür Yatırımları Durmalı

Artan maliyetleri, yüksek çevresel riskleri, insan sağlığına zararları bir yana kömürlü santraller aynı zamanda iklim değişikliğinin yani küresel ısınmanın en önemli sebebidir.

Kaynak: http://www.marashaberi.com/ilceler/elbistan/elbistan-gunes-enerjisine-geciyor-h3545.html