Sağlık Uzmanlarına Göre Sağlık Sektörü Fosil Yakıtlardan Vazgeçmeli

Tıp Kurumları Koalisyonu tarafından hazırlanan rapora göre sağlık sektörü, tütün yatırımlarında yaptığı gibi fosil yakıtlara da yatırım yapmayı bırakmalı.

Rapor; iklim değişikliğini “21.yüzyılın en büyük küresel sağlık tehdidi” olarak görüyor ve fosil yakıtların yarattığı hava kirliliğinin her yıl milyonlarca erken ölüme yol açtığını belirtiyor. Örgütler 28 milyar Dolarlık Wellcome Trust başta olmak üzere sağlık sektörününfosil yakıtları fonlamaya katkı sağlamamaları gerektiğini belirtiyor.

Sürdürülebilir Sağlık Hizmeti, İklim ve Sağlık Konseyi, Sağlıklı Gezegen İngiltere ve Medsin ile beraber raporu hazırlayan sağlık örgütü Medact direktörü Dr. David McCoy konu hakkında şu açıklamada bulundu: “Fosil yakıtları, hava kirliliği ve iklim değişikliği arasındaki bağlantı çok açık ve sağlık üzerindeki etkileri kabul edilemeyecek düzeyde yüksek. Bu rapor sağlık sektörünün fosil yakıt endüstrisi ile finansal ilişkisini kesme zorunluluğunun altını çizen bir mesaj gönderiyor.”

Rapora göre tütün ve fosil yakıtı endüstrilerinin ikisi de ürünlerinin kullanımının yol açabileceği zarar konusunda şüphe yaratmak için çalışıyor.

Raporda London School of Hygiene and Tropical Medicine’dan kamu sağlığı profesörü Martin McKee’nin açıklamasına da yer verildi: “İngiltere sağlık hizmeti yirmi yıl önce tütünden vazgeçme hareketinin önünü açarak konuyu siyasetin gündemine taşıdı ve daha güçlü bir tütün karşıtı mevzuatı için yolu açtı. Bu rapor 2015 yılında neden artık fosil yakıtlarının etik bir yatırım olarak sayılamayacağını gösteriyor. Zamanımızın en büyük sınavlarından biri de bu olacak.”

İngiltere Tıp Örgütü üyeleri hâlihazırda fosil yakıt kullanımından vazgeçmek üzere oylarını kullanarak dünyada bu konudaki ilk sağlık örgütü oldular. Ancak Wellcome Trust ise vazgeçmeyi reddetti.

Tıbbi araştırmaların dünyada en büyük finansmanlarından biri olan Wellcome Trust sözcüsü yaptığı açıklamada şunları dile getirdi “İklim değişikliği küresel sağlığın önündeki en büyük tehditlerden biri ve Wellcome Trust çevre, sağlık ve beslenme arasındaki bağlantıları beş anahtar araştırma zorluklarımızdan biri olarak görüyor. Kampanyanın amaçlarından birinin de fosil yakıtı endüstrilerinden vazgeçilmesinin teşvik edilmesi olduğunun bilincindeyiz. Ancak yaklaşımı desteklemiyoruz ve kullanıma devam etmenin, vazgeçmektense değişim için daha iyi bir umut teşkil ettiğine inanıyoruz.”

Trust ise Guardian’a fosil yakıt şirketleriyle olan anlaşmalarından örnekler sunamadı. Toplamda £18 milyar tutarındaki bağışı yalnızca Shell, BP, Rio Tinto ve BHP Billiton’a yapılan yatırımlardan oluşuyor. Ancak Trust Guardian’a toplam fosil yakıt varlıklarının değerini açıklayamadı.

Rapor ayrıca İngiltere medical Royal College’ları da fosil yakıt endüstrilerinden vazgeçmeye davet ediyor. Royal College of Surgeons sözcüsü konu hakkında açıklama yaptı “Yatırım portföyümüz açısından raporun bulgularını ve her türlü sonucunu inceleyeceğiz”.

Şehir yetkilileri, üniversiteler ve kiliseler dahil olmak üzere 180’in üstünde kurum halihazırda 50 milyarlık fosil yakıt yatırımlarından vazgeçme taahhüdünü verdi. Bu hareket Güney Afrika apartheid karşıtı kampanyacı baş piskopos Desmond Tutu tarafından da destekleniyor.

Dünyada hükümetler küresel ısınmanın 2C tehlike limitinin altında tutulması için karbon salınımlarını sınırlama sözü vermiş bulunuyor. Yapılan bir dizi analiz bunun dünyanın bilinen ve kullanılabilir durumda olan fosil yakıtlarının büyük kısmının yakılmamaya devam edeceği anlamına geldiğini gösteriyor. Ocak’ta yapılan kapsamlı bir bilimsel çalışma kömür rezervlerinin yüzde 80’i, gaz rezervlerinin yüzde 50’si ve yağ rezervlerinin yüzde 33’ünün yeraltında kalması gerektiğini açıkladı.

Analiz uzmanları söz konusu yakılamayan fosil yakıt rezervlerinin hükümetlerin sözlerini tutması durumunda değerlerini kaybedeceği ve yatırımcılar için kayda değer bir finansal riske yol açacağı konusunda uyarıyor. Dünya Bankası başkanı ve İngiltere Bankası başkanı Mark Carney yeni raporla paralel olarak risk konusunda uyarılarını yaptılar.

Yakın zamanda, Axa Yatırım Müdürleri fosil yakıtı şirketlerinin itibarının vazgeçme kampanyasıyla riske girdiği konusunda uyarı yaptı ve Shell’in iklim değişikliğiyle mücadele edecek küresel amaçlarla şirketin iş modelinin uyumlu olup olmadığının incelenmesi gerektiğine dair bir hissedardan gelen talebi dikkate aldı.

Yeni raporu kaleme alanlardan Alistair Wardrope konu hakkında görüşlerini dile getirdi: “Tüm dünyada insanlar fosil yakıtların sağlık üzerinde bıraktığı etkilerden dolayı hayatlarını kaybediyorlar ancak geleceğin doktorları iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki maliyetleriyle sonuna kadar başa çıkmak zorunda kalacaklar. Sağlık örgütlerinin gelecekteki hastalara karşı 21. Yüzyılın en büyük küresel sağlık tehdidini fonlamasını önlemek gibi bir sorumluluğu var.”

Çeviren: Melda Ciner

5 Doktor Derneği: Kömürlü Termik Santrallerden Vazgeçin

Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Halk Uzmanları Derneği ve Çevre İçin Hekimler Derneği bir açıklama yaparak “kömürlü termik santralden vazgeçin” dedi.

Kömürlü termik santraller hakkında bir açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Halk Uzmanları Derneği ve Çevre İçin Hekimler Derneği “Bilimsel çalışmalar, kömürlü termik santrallerde çalışanlar ve çevresinde yaşayanlarla ilgili ciddi sağlık sorunlarının oluştuğunu ortaya koymuştur” dedi ve “kömürlü termik santralden vazgeçin” uyarısı yaptı.

KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Beş hekim derneği tarafından yapılan açıklamada kömürlü termik santrallerin yarattığı tehlikeye dikkat çekilerek “Ülkemizde de olduğu gibi yerleşim yerleri ile iç içe kurulan kömürlü termik santraller, çevresinde yaşayanların sağlık sorunlarını arttırmaktadır. Türkiye’de kömürlü termik santrallerin yol açtığı sorunlara ilişkin en önemli açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bakanlık bazı termik santrallerin çevresinin, hava kirliliği nedeniyle akciğer kanseri riski taşıdığını açıklamıştır” dedi.

2030 YILINA KADAR YÜZDE 60 ARTACAK

Bilimsel verilere yer verilen açıklamada kömürlü termik santrallerin her yıl 11 milyar ton CO2 salınımına neden olduğu ve bu miktarın fosil yakıt kaynaklı salınımların %40’ından fazlasını oluşturduğu tespitine yer verildi. Bununla ilgili bölümde şu ifadelere yer verildi: “yeni termik santral planları aynen devam ederse kömür kaynaklı CO2 salınımlarının 2030 yılına kadar %60 oranında artış göstereceği hesaplanmaktadır. Benzer bir eğilimle Türkiye de kendi CO2 salınımını %50 oranında arttıracak yeni santraller kurmayı planlamaktadır.”

VAZGEÇİN!

Açıklamanın sonunda hükümete seslenen beş hekim derneği kömürlü santrallerden vazgeçmesi çağrısında bulunarak “Biz de hekim örgütleri olarak, benzer bir çağrıyı ülkemiz için yineliyoruz. Hükümeti; yeni kömürlü termik santrallerin kurulmasına izin vermemeye, kurulu bulunan santrallerde mevcut en iyi uygulamaların kullanılmasını zorunlu tutmaya ve sağlık üzerine en zararlı etkileri olduğu bilinen linyitle çalışanlar başta olmak üzere aşamalı olarak kömürlü termik santrallerden vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.