Greenpeace’ten Soma’da Zeytinliklerin Korunması İçin Çağrı

Bakanlar Kurulu tarafından alınan Soma’daki zeytinlik alanların termik santral için acele kamulaştırılması kararı hukuka aykırıdır. Bu nedenle zeytinliklerin sahibi olan Yırcalılar ve Greenpece, acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay’da dava açmıştır.

Kolin Şirketler Grubu tarafından Soma’nın Yırca Köyüne yeni bir Kömürlü Termik Santral kurulmak isteniyor.

Soma Kolin Termik Santrali, binlerce metrekarelik zeytinliklerin üzerinde planlanıyor. Oysaki zeytinlikler; Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca hukuken koruma altındadır ve bu alanlara zarar verilmesi, bu alanların daraltılması yasaklanmıştır.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan Soma’daki zeytinlik alanların termik santral için acele kamulaştırılması kararı hukuka aykırıdır. Bu nedenle zeytinliklerin sahibi olan Yırcalılar ve Greenpece, acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay’da dava açmıştır.

Kamulaştırma süreci henüz tamamlanmamış, Yırcalılara süreç ile ilgili hukuka uygun tebligat yapılmamıştır.

Soma Yırcalılar, zeytinliklerini kaybetmek istemedikleri ve yaşam alanlarında termik santral istemedikleri için, hukuk mücadelesine başladıkları andan itibaren bölgedeki idari makamlar da dahil olmak üzere şirket tarafından vazgeçirilmek istenmektedir.

Son olarak Soma Garnizon Komutanı köye gelerek şirket tarafından zeytinliklerin çevresine çit çekileceği bilgisini vermiş ve köylülerin karşı çıkmaması istenmiştir.

Yırcalılar ve Greenpeace, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediye Başkanlığı’na başvurarak yaşanan tüm süreçten idari makamları haberdar etmiş ve zeytinliklerin korunması içn tedbir alınmasını talep edilmiştir.

Bugün itibari ile şirketin zeytinliklerin çevresine çit çektiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Hukuka aykırı olarak işletilen bu süreç devam etmekte ve yüzlerce yıldır orada bulunan zeytinliklere yönelik tehdit, her geçen gün artmaktadır.

Bu nedenle çevre örgütlerini, siyasi partileri ve bireysel olarak tüm yurttaşları zeytinliklere yönelik bu büyük tehdide karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz.

Ekte konu ile ilgili bilgilendirme notumuz ve güncel fotoğraflar yer almaktadır.

Zeytinliklere karşı zarar verecek bir müdahalede Soma’ya yol alacağımızı bildirmek isteriz.

Saygılar

İletişim için: Reşit Elçin

Reşit Elçin

Greenpeace Akdeniz

Mobile: +90 530 176 86 94

Tel:   +90 212 292 76 19 

Fax:  +90 212 292 76 22

E-mail: [email protected]