Büyük Menderes Havzasına Kömür Tehditi

Büyük Menderes nehrinin doğduğu yer olan Afyon’un Dinar ilçesine saniyede 300 m3 su tüketebilecek 3500MW gücünde kömürlü termik santral kurulması planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, fyAonkarahisar Dinar’daki linyit rezervlerinin 950 milyon ton olduğunu  belirterek “Bölgede yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırımla 3.500 MW gücünde termik santral kurmayı planlıyoruz.” dedi.

Türkiye, Sera Gazı Salımlarını En Hızlı Arttıran Ülke

Türkiye, küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarını 1990-2010 yılları arasında %115’le en hızlı arttıran ülke iken yatırımları daha fazla sera gazı salma üzerine planlıyor. Yeni kömür santralleri daha fazla sera gazı ve daha fazla ikli değişikliği demek.

Geleceği Düşünen Kömürden Vazgeçer

İklim değişikliğinin geldiği boyut ve ülke geleceği düşünüldüğünde benzer yatırımlarla daha fazla kişiye istihdam sağlayacak güneş ve rüzgar santralleri kurulabilir ve daha geleceğimiz için daha umutlu olabiliriz.