Temiz Enerji

temiz-enerji

Yenilenebilir enerji, yani rüzgar ve güneşten elde edilen enerjiler, kömür gibi kirli ve pahalı bir enerjinin uygulanabilir alternatifi. Küresel Enerji [D]evrimi raporu, yenilenebilir enerjinin 2020’ye kadar küresel enerji talebinin %38’ini ve 2050’ye kadar %95’ini karşılayabileceğini gösteriyor.

Gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerjiler yükselişte

Yenilenebilir enerjiler, son 25 yılda benzersiz bir yükseliş yaşadı. Rüzgar enerjisi, kurulum masraflarının az olması, yakıt masrafı olmaması bir yıldan kısa olan yapım süresi sayesinde en ekonomik yeni enerji tesisi teknolojisi. Yenilenebilir enerjiler, fosil yakıt kullanımının azalmasını da sağlayarak, iklim değişikliği ile mücadeleye çok büyük bir katkıda bulunabilir. Yenilenebilir enerjilere yönelmek, elektrik ve ısıtma amaçlı fosil yakıt kullanımını 2050’ye dek %90 azalmasını sağlayabilir.

Is there an example in the world?

  • Spain generated its electricity mainly from wind energy in the last quarter of 2012.
  • In 2010, China erected one wind turbine per hour.
  • In 2011, the use of wind power increased by 21% and its global market share increased by 6%.
  • Today 22 of the 75 countries that have built commercial wind farms exceeded 1 GW capacity level.
  • More than half of the wind power turbines installed in 2010 were installed outside the conventional markets of Europe and North America, and nearly all of them started to use wind power for the first time.
  • New Zeland sourced 10% of its electricity needs from geothermal energy.
  • Portugal’s renewable electricity generation capacity increased from 15% to 45% in a period of only 5 years.